Tävlingsprogram

Fullständig tävlingsinformation finns på Tävlingsbarometern.
Om tävlingen inte är länkad går det bra att maila din anmälan till klubben@varmlandskh.se.
I mailet anger du kaninens namn, registrerings nr, förarens namn, klubb och vilken/vilka klasser kaninen ska starta


13 juli
Var: Deje stationsområde, Forshaga kommun
Gren: Rak
Klass: Elit, Svår, Medelsvår, Lätt, Veteran, Mini

18 juli – kvällstävling
Var: Deje stationsområde, Forshaga kommun
Gren: Rak, Längd
Klass: Svår x2, Medelsvår x2, Längd ej Elit

22 juli
Var: Gammelvala, Brunskog, Arvika kommun
Gren: Krok
Klass: Elit, Svår, Medelsvår, Lät

28 juli
Var: Rudskoga, Kristinehamns kommun
Gren: Krok
Klass: Elit, Svår, Medelsvår, Lätt, Veteran

10 augusti
Var: Deje stationsområde, Forshaga kommun
Gren: Rak
Klass: Elit, Svår, Medelsvår, Lätt, Veteran, Mini

24-25 augusti
Var: Lillerud, Vålberg, Karlstads kommun
Lördag
Gren: Krok
Klass: Elit, Svår, Medelsvår, Lätt
Söndag
Gren: Rak
Klass: Elit, Svår, Medelsvår, Lätt
Cup: Lillerudscup – Elit, Bondecup – Svår, Drängcup – Medelsvår, Pigcup – Lätt

31 augusti
Var: Nysäter, Säffle kommun
Gren: Krok
Klass:Detta gäller på alla VKHs tävlingar:

Tält & hagar: På de flesta tävlingar är tält tillåtna men oftast är hagar INTE tillåtna, ej
heller inne i tält!


Skräp mm: Glöm inte plocka upp skräp mm efter er
innan ni åker hem!


Antal till Final: Vid stort antal starter kan vi behöva begränsa till minimiantal
starter till final


Betalning: ska göras senast sista betaldag. Vid sen betalning ska
kvitto/kopia på betalning skickas till kassören senast torsdag före
tävlingsdag. Obetalda starter stryks fredag före aktuell tävling utan påminnelse. 

Om du inte kan komma, meddela det före första start. Uteblir du
utan att meddela blir du betalningsskyldi
g. Ingen efteranmälan.

Områden i karantän: VKH har valt att inte tillåta några kaniner i/från karantänområden att delta på våra tävlingar. För frågor kontakta styrelsen.