Kaninhoppning

Redan i slutet av 1970-talet arrangerades kaninhoppning och har sedan växt till en allt populärare sport. Mycket har hänt under åren. Från början användes reglerna för hästhoppning men under tiden som gick utarbetades regler som var mer anpassade till kaninhoppning.

Alla regler finns i ’Tävlingsreglementet’ och kan laddas ned på SKHRF’s hemsida.

Information inför tävling

Kaninen måste vara minst 5 månader innan den får starta på tävling eller vara med på uppvisning. I Svårklass ska kaninen vara 10 månader och i Elitklass, längdhopp samt höjdhopp ska kaninen vara 12 månader. Föraren får vara med och tävla från det år då han eller hon fyller 7 år.

Kaninen behöver en tävlingsbok när den startar på tävling, där alla resultat sparas. Kaninen får automatiskt en digital tävlingsbok när den registreras i Sveriges Kaninhoppares riksförbund.

Sele och koppel

Sele och koppel ska vara av en speciell typ som inte kan skada kaninen. Halskoppel får inte användas, utan selen måste vara försedd med både hals- och magband. Selen ska vara försedd med ett ryggband som förbinder de båda delarna som ska vara så långt att ryggbandet fästs strax bakom kaninens framben. De selarna som kaninhoppare använder kallas H-sele, bogsele eller bröstsele.

Kopplet får inte vara tungt, en kedja eller rullkoppel är förbjudet. Kopplet ska fästas på ryggen – ALDRIG i halsbandet.

Kaninen måste alltid hållas kopplad i tävlingsområdet. Man får inte dra kaninen i kopplet och kopplet måste vara slakt när kaninen hoppar över hindren. Handen ska hållas bakom kaninen när den hoppar d.v.s. att koppelhållande hand inte får passera hindren före kaninen.

Tävla

Kaninen måste vara fullt frisk för att deltaga på tävling. Den får ej heller vara dräktig eller digivande. Varje rivet hinder räknas som ett fel. Kaninen ska hoppa av egen fri vilja på banan. Om den inte vill hoppa ett hinder får föraren lyfta kaninen över hindret och belastas då med ett fel. Rivna hinder får man lyfta över utan att belastas med ytterligare ett fel.

Kaninen får inte puttas på med hjälp av annat än handen, fötterna får absolut inte användas för att mana kaninen framåt. Domarna har också rätt att utesluta en kanin om den visar tydlig ovilja att hoppa.

Hinder

Hindren får inte utgöra någon fara för kaninen och den ska förstå hur hindren ska övervinnas utan problem. Det får inte finnas delar på hindren, såsom spik eller andra föremål som kan skada kaninen. Hindret måste kunna rivas med enkelhet från båda hållen och bommarna ska vara lätta.

Bommarnas bredd, dvs minsta avstånd mellan hindrets sidostöd, får inte vara mindre än 60 cm på banhinder och 80 cm på höjd- och längdhinder. Minsta tillåtna avstånd mellan hinder på banan är 250 cm.

Klasser och uppflyttningspinnar

Klasserna som finns i både Rak och Krokig bana är: Elit, Svår, Medelsvår, Lätt, Veteran och Mini.

Alla kaniner börjar att tävla i lätt-klass för att samla så kallade uppflyttningspinnar. Nya kaniner kan även börja i mini-klass om man vill börja på lite lägre och kortare hinder. För att komma upp till en högre klass behöver kaninen samla ett visst antal uppflyttningspinnar. Hur många pinnar som delas ut beror på hur många starter det är i klassen. Man följer en så kallad placeringstabell. För att ta sig upp från lätt till medelsvår samt från medelsvår till svår krävs tre pinnar vardera. För att komma upp från svår till elit krävs ytterligare fem pinnar.

I elit delar man sedan inte ut några pinnar, där delas det istället ut certifikat utifrån en speciell placeringstabell. När en kanin har fått tre cert i samma gren får den titeln ”Champion”. När den sedan har blivit champion i ytterligare en gren blir den Great Champion, sedan Super Champion och när den till sist är champion i alla fyra grenar blir kaninen Grand Champion.

Bedömning

I kaninhoppning finns det sex olika bedömningsformer. Innan klassen startar så säger domaren vilken bedömning som kommer att vara genom klassen.

Bedömning A – Grundomgång. Fel och tid avgör. Får endast hållas i Elit.
Bedömning B – Grundomgång och omhoppning. Ekipagen med minst lika antal fel gör omhoppning. Fel och tid räknas ihop.
Bedömning C – Grundomgång och final. Fel och tid räknas ihop.
Bedömning D – Två omgångar. Fel och tid räknas ihop.
Bedömning E – Två omgångar och final. Fel och tid räknas ihop.
Bedömning F – Minst tre omgångar. Fel och tid räknas ihop.


Regler i korthet

Här följer lite grundläggande regler som är bra att känna till:

– På tävlingsplatsen ska kaninen förvaras i transportbur eller liknande.
– I transportburen får ej halm, spån eller någon form av strö finnas.
– Transportburen ska vara övertäckt på tre sidor och ovansidan, tex med en filt.
– Som förare ska du ha fyllt eller fylla 7 år för att få starta på en tävling.
– Kaninen måste ha fyllt 5 månader för att få starta.
– Kaninen ska ha fri tillgång till vatten.
– Endast friska kaniner får vistas på tävlingsplatsen.
– Utanför buren ska kaninen hållas i sele och koppel.
– Kaninungar under åtta veckor får ej vistas på tävlingsplats.
– Halskoppel är inte tillåtet och inte heller selar med samma effekt.
– Du får endast befinna dig inne på framhoppningen när du blivit uppropad dit.
– När det är din tur att starta på banan så ställer du dig vid starthindret och väntar tills domare sagt ”Varsågod” innan du börjar hoppa.
– Du har vanligtvis två minuter på dig att komma igenom banan.
– Du får lyfta din kanin tillbaka till banan om den springer iväg, ge den ny sats eller vända den åt rätt håll, men inte lyfta den framåt i banan.
– För varje hinder som kaninen river, som föraren river, eller som föraren lyfter kaninen över så belastas ekipaget med ett fel.
– I lättklass, som är den klass alla kaniner börjar i, får hindren vara max 30 cm höga och max 45 cm långa, och det är minst 8 hinder på banan.

Alla som är medlemmar i Värmlands Kaninhoppare och därmed även i Sveriges Kaninhoppares Riksförbund ska vara bekant med Tävlingsreglementet och bör även läsa igenom handboken.

Länk till dessa finns här:
Tävlingsreglemente
Arrangörsreglemente


Registrera kanin

Registrera

All registrering gör du via klubben. Kaninen måste vara registrerad i Sveriges kaninhoppares Riksförund, SKHRF, innan den får starta i Lätt-Elitklass, Längd- och Höjdhopp. När den sedan klassar upp sig till elit måste kaninen elitregistreras för att få starta i elitklass. Registreringsnumret får kaninen automatiskt när den blir registrerad i SKHRF.

Hur du registrerar din kanin

Skicka ett mail till KR @ skhrf.se med fullständigt namn på kaninen, födelsedatum, ditt namn och medlemsnummer. Ange också om det är en hona eller hane. Du kan även skriva med färg om du vill.
Din kanin kommer sen bli registrerad i kaninregistret, får sitt registreringsnummer, en elektronisk tävlingsbok och kan anmälas till tävlingar.

Elitregistrering

När kaninen tar sin sista uppflyttningspinne i svår-klassen blir den automatiskt elitregistrerad och uppflyttad till elitklass.

Hur du anmäler till tävling

– Via Tävlingsbarometer på skhrf.se

Datum och plats läggs ut i Tävlingsbarometern på skhrf.se. När du ska anmäla dig väljer du den tävling som du vill anmäla dig till, klinka på länken ’Till anmälan’. Läs igenom informationen under flik ’Information’. Gå in under fliken ’Anmälan’. I en tom rad väljer du klubb i rullistan. Fyll i ditt namn, kaninens registreringsnummer (kaninens namn fylls i automatiskt), välj sedan gren, klass och om det är utom tävlan. Har kaninen inte tävlat väljer du Lätt, även om den har startat men inte har tagit fler än två pinnar. När du har anmält dig går du in under fliken ’Betalning’, där ser du du vad du ska betala. Glöm inte att betala in startavgiften till klubben du ska tävla i! Är inte startavgiften betalad före tävlingsdagen är inte kaninen startberättigad.

Via mail till klubben @ varmlandskh.se
När du anmäler dig via mail ska anmälan innehålla: Vilken gren (rak eller krok), klass, förarens klubb, förarens namn, kaninens namn och kaninens registreringsnummer. Tänk på att startavgiften ska betalas samma dag eller nästkommande vardag. Avanmälan efter sista anmälningsdag är du i vissa fall betalningsskyldig. Om du eller kaninen blir sjuk behöver vi se ett läkar- eller veterinärintyg för att betala tillbaka startavgiften.

Startavgifter

Enskilda klasser: 30 kr/kanin (Tänk på att en del tävlingar och andra klubbar kan ha andra startavgifter).

Cup: På de tävlingar där cuper arrangeras har cupen en egen avgift som tillkommer till startavgiften. Alla avgifter står i tävlingsprogrammet.

Utom tävlan, Höjd klassprövning & Längd klassprövning: 15 kr

Kom ihåg att betala startavgiften samtidigt som du anmäler dig!
Värmlands Kaninhoppares postgironummer är: 644 16 00-1.
Sista anmälningsdag står angiven vid respektive tävling.