Bli medlem

Kaninhoppning är en hobby för alla som har kanin. Oavsett din ålder, om du haft kanin hela livet eller om du precis har skaffat din första kanin, så är detta ett ypperligt sätt för dig och din kanin att trivas tillsammans.

Alla landets kaninhoppare värnar i första hand om kaninens välmående. Värmlands Kaninhoppare och Sveriges Kaninhoppares Riksförbund kämpar hårt för att kaninerna ska bli väl omhändertagna, både på och utanför tävlingsbanorna. Kaniner som tillsammans med sina förare deltar i kaninhoppningstävlingar blir lugnare och sällskapligare djur, eftersom förare och kanin lär känna varandra bättre och umgås mer. Hoppkaninerna får på så sätt starkare psyke, bättre kondition och blir också äldre jämfört med andra kaniner.

Våra tävlingar anordnas hela året (utomhus på sommaren och om möjligt inomhus på vintern) och vi försöker anordna tävlingar runt om i hela Värmland, så att våra medlemmar och deras kaniner kan tävla i sin närhet. Förutom våra tävlingar så anordnas också bland annat kurser i kaninhoppning och klubbkvällar.

Kaninhoppning innebär så mycket mer än bara tävlingar. Du träffar likasinnade människor som precis som du älskar kaniner och snart blir dina bästa vänner. Tillsammans med dina klubbkamrater och dina kaniner reser du sedan landet runt för att dela glädjen i din hobby kaninhoppning. Du får då inte bara trevliga resor, utan också vänner och minnen för livet.

Som medlem i Värmlands Kaninhoppare får du:

– Medlemskap i Sveriges Kaninhoppares Riksförbund, SKHRF.
– Rätt att delta på alla SKHRFs officiella tävlingar i hela landet.
– Du har rätt att starta i Svenska Mästerskap (när din kanin blivit elitklassad) och andra stora tävlingar.
– Rätt att tävla om Värmlands Kaninhoppares och Riksförbundets många och vackra vandringspriser.
– Råd och tips till dig och din kanin från våra mest erfarna kaninhoppare.

För att bli medlem sätter du in medlemsavgiften (se längre ned) på postgiro 644 16 00-1. Skriv ditt namn och vad det gäller (enskilt medlemskap eller familjemedlemskap) som meddelande.
Skicka ett mail till kassören (kassor @ varmlandskh.se) med ditt namn, adress, födelseår, mobilnummer och e-postadress.
Är ni flera i familjen som blir medlemmar skriver ni namn, födelseår, mobilnummer och e-postadress även för dem.
Födelseår behöver anges för att klubben ska veta att ni uppnått ålderskravet för att få börja tävla. Kontaktuppgifter behövs för att ni ska kunna ta del av bla information, medlemspost och information inför tävlingar.

Medlemsavgiften gäller för kalenderår, (1 januari-31 december)

Medlemsavgift: 200 kr/år för enskild medlem.
Betalar man efter 1 oktober gäller medlemsavgiften även nästa kalenderår.

Familjemedlemskap: 350 kr/år. Är man fler i familjen går det att lösa familjemedlemskap för alla som bor på samma adress.

Stödmedlem: 100 kr för ett kalenderår, sätts in på klubbens postgiro 644 16 00-1, skriv ditt namn och märk betalningen med ”Stödmedlem”. Som stödmedlem kan man inte delta i aktiviteter, tävlingar eller arrangemang som arrangeras av Sveriges Kaninhoppares Riksförbund (SKHRF) eller Värmlands KH.

När ni blir medlemmar ger ni klubben tillåtelse att lagra de personuppgifter som krävs för verksamheten. SKHRF och VKH hanterar personuppgifter enligt GDPR, läs mer