Hitta till våra tävlingsplatser

Björklidens ridhus Molkom, Deje stationsområde, Gammelvala Brunskog
Skåre Karlstad, Lillerud Vålberg, Rudskoga Kristinehamn


Björklidens Ridhus, Molkom
Adress: Nyeds Mosserud 362, 66060 Molkom

Från Karlstad väg 63:
Kör norr ut mot Molkom/Filipstad ca 24 km,
sväng vänster mot Deje-Mölnbacka kör ca 2 km,
sväng vänster mot Mosserud kör ca 545 m,
sväng vänster kör ca 1,6 km,
sväng vänster kör ca 182 meter

Från Filipstad/Molkom väg 63 :
Kör söder ut mot Karlstad,
kör förbi Molkom,
Sväng höger mot Deje-Mölnbacka sväng vänster kör ca 2 km,
sväng vänster mot Mosserud kör ca 545 m,
sväng vänster kör ca 1,6 km,
sväng vänster kör ca 182 meter

Från Väg 62/Deje:
Kör mot Mölnbacka,
fortsätt mot Molkom,
I S Rådom kör över järnvägsövergången och sväng höger mot Mosserud kör ca 545 m,
sväng vänster kör ca 1,6 km,
sväng vänster kör ca 182 meterDeje stationsområde
Gräsplanen bredvid uppställningsplatsen/cykelbanan, Närmaste adress: Älvdalsvägen 21, 66930 Deje

Från Karlstad/E18/väg 61:
Ta väg 62 norrut mot Trysil/Hagfors/Forshaga/Skåre, Följ väg 62,
Sväng höger mot Deje/Mölnbacka,
Nästa korsning, sväng höger mot centrum,
Fortsätt genom centrum, nedför backen,
Sväng in höger till järnvägskiosken/busshållplatsen och kör mot cykelställen och cykelbanan
Följ skyltarna för ”Uppställningsplats husbil” mot höger

Från norr väg 62:
sväng vänster till Deje/Tjärnheden, följ vägen åt höger mot centrum,
Kör rakt genom centrum, nedför backen,
Sväng in höger till järnvägskiosken/busshållplatsen och kör mot cykelställen och cykelbanan
Följ skyltarna för ”Uppställningsplats husbil” mot höger

Från Molkom/väg 63 från Karlstad:
Väg 63, sväng av mot Mölnbacka/Deje,
Kör hela vägen mot Mölnbacka, i Mölnbacka sväng höger mot Deje,
I Dejefors (Deje) följer ni skyltar mot centrum (sväng vänster), över bron,
Sväng höger,
Sväng in vänster till järnvägskiosken/busshållplatsen och kör mot cykelställen och cykelbanan
Följ skyltarna för ”Uppställningsplats husbil” mot höger

Bild över området (P=parkering, X=tävlingsplats)Gammelvala, Brunskog
Adress: Skutboudden, 67194 Brunskog

Från E18/Karlstad/E45:
Kör väg 61 mot Arvika,
I Brunskog sväng höger mot Skutboudden,
Kör ca 5 km, sväng vänster,
kör längst ner på parkeringen

Bild över området (P=parkering, X=tävlingsplats)


Skåre, Stodene, Karlstad
Närmaste adress: Kanelvägen 12 alternativ Stodenevägen 27, 653 51 Karlstad

Från E18 från Stockholm:
Vid korsningen Bergviksmotet följ skyltar till E45/Kongsvinger/ Arvika/Trysil mot väg 61/62
Ta påfart väg 62 mot Trysil/Hagfors/Forshaga/Skåre
Ta andra avfarten i rondellen och fortsätt väg 62 mot Trysil/Hagfors/Forshaga.
Ni ska svänga av höger vid busskuren mitt på raksträckan (mot Ilanda gård)
sväng sedan vänster, Fortsätt en kilometer
sväng höger mot Fruktvägen, Kör 150 meter
sväng vänster mot Kryddvägen, Kör ca 150 meter på Kryddvägen
Kör fram och lasta av kaninerna.
Åk sedan tillbaka en bit och parkera på förskoleparkeringen i början av Kryddvägen.

Från Kil/Arvika:
Kör väg 62 mot Trysil/Forshaga
Fortsätt från rondellen på väg 62 i 800 meter
Ni ska svänga av höger vid busskuren mitt på raksträckan (mot Ilanda gård)
sväng sedan vänster, Fortsätt en kilometer
sväng höger mot Fruktvägen, Kör 150 meter
sväng vänster mot Kryddvägen, Kör ca 150 meter på Kryddvägen
Kör fram och lasta av kaninerna.
Åk sedan tillbaka en bit och parkera på förskoleparkeringen i början av Kryddvägen.

Bild över området (P=parkering, T=tävlingsplats, WC=toalett)Lillerud, Vålberg
Adress: Lillerudsgymnasiet, Lillerud 243, 66050 Vålberg

Från E45/norr:
Kör E45 söderut,
Sväng av vänster mot Edsvalla,
Kör genom det lilla samhället och fortsätt tills du kommer till en T-korsning,
Där tar du vänster,
Efter ca 1 km har du skolan på din högra sida

Från söder/väster:
Kör E18/E45 österut/norrut mot Karlstad/Stockholm,
Ca 1 mil efter Grums, sväng av E18 (höger) vid skylt Vålberg/Naturbruksgymnasium,
Kör över motorvägen och ta vänster mot Vålberg,
Efter ca 1 km har du skolan på din vänstra sida

Från öster:
Kör E18 västerut mot Oslo,
Ca 1,3 mil väster om Karlstad svänger du av E18 (höger) vid skylt Naturbruksgymnasium,
Efter ca 1 km har du skolan på din vänstra sida

Bild över området (P=parkering, X=tävlingsplats)Rudskoga, Kristinehamn
Adress: Rudskoga hembygdsgård, Rudskogavägen, 68196 Kristinehamn

Från E18, Kristinehamn:
Avfart Övre Kvarnmotet in på väg 26 söderut mot Mariestad,
Fortsätt på väg 26 mot Mariestad i rondellen
Sväng av vänster mot Skottlanda, Kör ca 7 km och sväng höger mot Persbol/Undersbol
Efter ca 3 km sväng vänster in på väg 204
Kör ca 900 meter och sväng in mot Hembygdsgården

Från E18, Karlskoga:
Ta av in på väg 205/väg 243 söderut mot Degerfors,
Fortsätt på väg 205/väg 243 mot Degerfors.
Fortsätt rakt genom Degerfors på väg 205/väg 243,
Efter Degerfors sväng vänster mot Gullspång och fortsätt på väg 243 ca 16 km
Kör rakt i korsningen mot Gullspång väg 204
Efter ca 4 km sväng in mot Hembygdsgården

Från väg 26, Gullspång:
Kör norrut väg 26 söderut mot Kristinehamn,
Sväng av höger in på väg 204 mot Örebro/Karlskoga/Svartå, Kör ca 7 km och sväng höger mot Persbol/Undersbol
Efter ca 3 km sväng vänster in på väg 204
Kör ca 10 km och sväng in mot Hembygdsgården