Värmlands KH

Inför tävling


Kaninen måste vara minst 5 månader innan den får starta på tävling eller uppvisning. I Svår ska kaninen vara 10 månader och i Elit, längdhopp, höjdhopp ska kaninen vara 12 månader. Föraren får vara med och tävla från det år då han eller hon fyller 7 år.

bogsele medlem2 hinder kanin kanin kanin

Sele och koppel

Sele och koppel ska vara av en speciell typ som inte kan skada kaninen. Halskoppel får inte användas, utan selen måste vara försedd med både hals- och magband. Selen ska vara försedd med ett ryggband som förbinder de båda delarna som ska vara så långt att ryggbandet fästs strax bakom kaninens framben. Den vanligaste selen är H-sele men det finns även något som heter Bogsele vilket brukar fungera bäst på en kanin som drar mycket. (Se bild)

Kopplet får inte vara tungt och en kedja eller rullkoppel är förbjudet. Kopplet ska fästas på ryggen - ALDRIG i halsbandet.

Kaninen måste alltid hållas kopplad i tävlingsområdet. Man får inte dra kaninen i kopplet och kopplet måste vara slakt när kaninen hoppar över hindren. Handen ska hållas bakom kaninen när den hoppar d.v.s. att koppelhållande hand inte får passera hindren före kaninen.

Tävla

Kaninen måste vara fullt frisk om den ska få deltaga på tävling. Den får ej heller vara dräktig eller digivande. Varje rivet hinder räknas som ett fel. Kaninen ska hoppa av egen fri vilja på banan. Om den inte vill hoppa ett hinder får föraren lyfta kaninen över hindret och belastas med ett fel. Rivna hinder får man lyfta över utan att belastas med ytterligare ett fel.

Kaninen får inte puttas på med hjälp av annat än handen, fötterna får absolut inte användas för att mana kaninen framåt. Domarna har också rätt att utesluta en kanin om den visar tydlig ovilja att hoppa.

Tävlingsbok

Kaninen ska ha en tävlingsbok när den startar på en tävling. Kaninen får en elektronisk bok på kaninens egna sida på Skuttli, med kaninens tävlingsresultat och klassning.

Hinder

Hindren får inte utgöra någon fara för kaninen och den ska förstå hur hindren ska övervinnas utan problem. Det får inte finnas delar på hindren, såsom spik eller andra föremål som kan skada kaninen. Hindret måste kunna rivas med enkelhet från båda hållen och bommarna ska vara lätta.

Bommarnas bredd, dvs minsta avstånd mellan hindrets sidostöd, får inte vara mindre än 60 cm på banhinder och 80 cm på höjd- och längdhinder. Minsta tillåtna avstånd mellan hinder på banan är 250 cm.

Uppflyttningspinnar

För att komma upp till en högre klass krävs det att man samlar uppflyttningspinnar. Hur många pinnar som delas ut på varje tävling beror på hur många starter det är i klassen. Man följer en så kallad placeringstabell. För att ta sig upp från lätt till medelsvår och från medelsvår till svår krävs det tre pinnar vardera. För att komma upp från svår klass till elit krävs fem pinnar. I elit delar man sedan inte ut några pinnar, där får istället kaninen som vinner ett certifikat. När en kanin har fått tre cert i samma gren får den titeln "Champion". När den sedan har blivit champion i ytterligare en gren blir den Great Champion, sedan Super Champion och när den till sist är elit i alla fyra grenar blir kaninen Grand Champion.

Bedömning

I kaninhoppning finns det sex olika bedömningsformer. Innan klassen startar så säger domaren vilken bedömning som kommer att vara genom klassen.

Bedömning A - Grundomgång. Fel och tid avgör. Får endast hållas i Elit.
Bedömning B - Grundomgång och omhoppning. Ekipagen med minst lika antal fel gör omhoppning. Fel och tid räknas ihop.
Bedömning C - Grundomgång och final. Fel och tid räknas ihop.
Bedömning D - Två omgångar. Fel och tid räknas ihop.
Bedömning E - Två omgångar och final. Fel och tid räknas ihop.
Bedömning F - Minst tre omgångar. Fel och tid räknas ihop.