Värmlands KH

Kaninregistrering


Registrera:

Kaninen måste vara registrerad i SKHRF innan den får starta i Lätt-Elitklass, Längd- och Höjdhopp. När den sedan klassar upp sig till Elit måste kaninen Elitregistreras för att få starta i Elitklass. När kaninen har fått sitt registreringsnummer skrivs det in på kaninen i Skuttli (om kaninen ligger inlagd där) och även på klubbens Anslagstavla under 'Registreringsnummer'. Registreringsnumret skriver du in på framsidan på kaninens tävlingsbok.


Hur du registrerar din kanin:

Endast registrering: Betala in 10 kr till klubben, skriv ditt namn och att betalningen gäller kaninregistrering, Registrering och köp av tävlingsbok=paket: Betala in 40 kr till klubben, skriv ditt namn och att betalningen gäller kaninregistrering och tävlingsbok, maila till kaninregistreraren, kaninreg@varmlandskh.se: ditt för- och efternamn, medlemsnummer, Kaninens fullständiga namn, kön, födelsedatum och hur den är klassad. Du kan även skriva ned uppgifterna på ett papper och betala direkt till kassören på tävlingsplatsen. Behöver du en ny Tävlingsbok (tappat bort eller tävlat ur boken) måste du visa upp kaninens registreringsnummer!


Hur du elitregistrerar din kanin:

Maila till SKHRF's kaninregistrering, kaninreg@skhrf.com, och skriver ned kaninens registreringsnr, fullständiga namn, ditt fullständiga namn, medlemsnummer, klubb, i vilken gren kaninen har blivit Elit och datum när den blev Elitklassad.