Värmlands KH

Hur du anmäler dig


- Via Skuttli

- Via mail till klubben@varmlandskh.se


Datum och plats läggs ut på Skuttli. För att kunna anmäla måste du skapa ett konto på Skuttli, det gör du genom att klicka på "Skapa ett konto" mitt på sidan. Fyll i samtliga uppgifter och klicka på "Skapa konto". Lägg sedan in din kanin. Gå in på "Tävlingar", leta reda på den tävlingen du ska anmäla dig till och klicka sedan på "Anmäl" som du hittar till höger om tävlingsdatumet.


När du anmäler dig via mail ska anmälan innehålla: Vilken gren (rak eller krok), klass, förare, förarens klubb, förarens namn, kaninens namn och kaninens registreringsnummer. Tänk på att startavgiften ska betalas samma dag eller nästkommande vardag. Avanmälan efter sista anmälningsdag är du i vissa fall betalningsskyldig, det gäller bla vid Hjärtecuperna. Om du eller kaninen blir sjuk behöver vi se ett läkar- eller veterinärintyg för att betala tillbaka startavgiften. Cupavgiften återbetalas inte, den går till forskning på kaninsjukdomar.


Startavgifter:


Enskilda klasser (mini, lätt, medelsvår, svår, elit, veteran, höjd & längd): 25 kr/kanin

Cup: ordinarie pris + 10 kr ( Hjärtecuperna 20 kr). Vid dubbla klasser blir det tillexempel 25+25+10 = 60 kr.

Utom tävlan: 10 kr


Kom ihåg att betala startavgiften samtidigt som du anmäler dig! Värmlands Kaninhoppares postgironummer är: 644 16 00-1.
Sista anmälningsdag står angiven vid respektive tävling.